Seramik, fayans, yerkarosu, duvarkarosu, fayans fiyatları, banyo fayans, yer fayans, Seramik fayans, fayans döşeme
ana sayfa > Seramik Bilgi > Seramik Hammaddeleri – Kil / Kaolen Grubu

Seramik Hammaddeleri – Kil / Kaolen Grubu

Perşembe, 06 Eyl 2012 admin yorum ekle yorumlara git

Seramik Hammaddeleri – Kil ve Kaolen Grubu

 

Kil ve kaolen grubu hammaddelere plastik ve yarı plastik seramik hammaddeleri de denilmektedir. Kil kavramı; sedimentolojik olarak ana kayacın aşınması ve ayrışması sonucu ya yerinde yada çökelme havzalarında birikerek oluşan, 2 mikrondan daha küçük tane boyutuna sahip sulu alüminyum silikat bileşimli kil mineralleri karışımını ifade eder. Bazı killer bir cins kil mineralinden, bazıları da birkaç cins kil mineralinin karışımından meydana gelmektedir. Killer üzerine ilk bilimsel araştırmalar 1800’lü yılların ortalarında kimyasal analizler şeklinde başlamıştır. Ancak kimyasal analiz sonuçlarının, kilin fiziksel özellikleri hakkında büyük bir anlam taşımadığı anlaşılmıştır. Killerin minerallerden oluştuğu fikri ilk kez Le Chatelier tarafından ortaya atılmıştır. Ancak bu görüş, kanıtlayacak teknik olmaması sebebiyle uzun süre benimsenmemiştir. Daha sonraki yıllarda killerin XRD analizleri yapılmış ve killeri oluşturan malzemelerin kristal yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Özellikle son yıllarda killerin plastiklik özellikleri ve sinterleşmeleri üzerine , bileşen ve mineral içeriklerine bağlı olarak çeşitli araştırmalar yapılmıştır.

Killerin Sınıflandırılması

Killer, oluştuğu kayaçla aynı yerde oluşabileceği gibi, ana kayaçtan su ile başka bir yere taşınıp çökelmiş halde de bulunabilirler. Taşınmamış killer birincil (primary) kil, taşınmış killer ise ikincil (secondary) ya da sedimanter kil olarak adlandırılır.

Birincil Killer (China Clays): En saf killerdendir. Kristal yapısı, kaolinittir ve diğer kil minerallerini genelde içermezler. Saf oldukları ve renklendirici oksitler içermedikleri için pişme rengi beyazdır ve porselen (ve kemikli porselen) yapımında beyazlık ve geçirgenlik elde etmek için tercih edilirler. Tüketimde en çok kullanım alanı dolgu, kağıt, plastik ve seramik sanayisidir.

Sedimanter Killer (Ball Clays): Çoğu killer bu sınıfa girerler. Sedimanter killer, çok değişik ve genelde birincil killere göre fazla miktarda taşınma esnasında karışan empürite içerirler. Mineral olarak kaolinitiktirler ancak kristal boyutu daha ince ve bu yüzden de birincil killere göre daha fazla plastiktirler ve ham mukavemetleri daha iyidir. Taşınma esnasında sadece su yüzeyinde kalabilen çok ince partiküller çökelmeden taşınabildiği için içerdikleri empüriteler de çok ince boyuttadır. Bu yüzden özellikle yaygın olarak kullanılan çöktürme yöntemi ile rafine etmek çok zordur. Sedimanter killer genelde sahip oldukları değişik renklerle (gri, mavi ve siyah gibi koyu renkler) tanınırlar. Koyu renk genelde içerdikleri organiklerden gelmektedir ve kilin bu rengi pişme kalitesinin kötü olacağı anlamını ifade etmez. Özellikle demir oranı düşük ise bu tür killer beyaza yakın renk verirler. Sedimanter killerde temel empürite kuvarstır ve bazı killerde toplam silika miktarı % 80’e kadar çıkar ki, bu % 60’ın üzerinde serbest kuvars anlamına gelir. Açıktır ki; silika içeriğine göre bu killerin plastisitesi, ham mukavemeti ve kuruma küçülmesi değişir. Organik empürite içeren sedimanter killerin genelde plastisitesi, ham mukavemeti ve kuruma küçülmesi yüksektir. Aynı zamanda deflokülasyon özellikleri de organik madde içermeyen killere göre daha iyidir. Çünkü, bazik koşullarda kompleks organik anyonlar oluşturarak, kilin deflokülasyonuna yardımcı olurlar.
Refrakter Killer: Sedimanter killer gibi, sedimanter kaolinitik killerdir ancak alkali ve toprak alkali içeriği düşük olduğundan dolayı daha yüksek refrakterlik gösterirler ve serttirler. Bu killer az plastikliği ve yüksek alumina içeriğiyle diğer killerden ayrılırlar.
Bentonitler: Bentonit, montmorillonit (ya da smektit) minerali içeren kil grubunun genel adıdır. Volkanik küllerden oluştukları öne sürülmektedir. Tane boyutu çok küçük olduğundan dolayı çok yüksek plastisite ve kuru mukavemete sahiptir. Ancak kuruma küçülmesi ve deflokülasyon problemlerinden dolayı yaygın olarak kullanılmazlar. Bunun da ötesinde, bazı kaolinitik killer montmorillonit içerdiği için tercih edilmemektedirler. Bunun nedeni, az miktarda montmorillonit (yaklaşık % 5), kimyasal bileşimi aynı olan ancak montmorillonit içermeyen bir kile kıyasla plastiklik, ham mukavemet, pişme küçülmesi ve deflokülasyon özelliklerini önemli ölçüde etkiler.

Incoming search terms for the article:

Related posts:

  1. Kil Minerallerinin Yapısı
  2. Seramikte Kil Kullanımı
  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok